Online rezervacija - upit

  Podaci o destinaciji:

Država:

 

Mesto:

Naziv hotela (vile):

Termin polaska

Broj dana

Smeštaj u sobama (apartmanima):

 

Podaci o putnicima:

Ne morate odmah upisati JMBG i broj pasoša - možete to učiniti i nakon rezervacije.
JMBG je neophodan samo u slucaju da Vam je potrebno putno zdravstveno osiguranje.

Odrasle osobe:
  prezime i ime: datum rođ. jmbg pasoš
  prezime i ime: datum rođ. jmbg pasoš
  prezime i ime: datum rođ. jmbg pasoš
  prezime i ime: datum rođ. jmbg pasoš
  prezime i ime: datum rođ. jmbg pasoš
  prezime i ime: datum rođ. jmbg pasoš


deca:
  prezime i ime: datum rođ. jmbg pasoš
  prezime i ime: datum rođ. jmbg pasoš
  prezime i ime: datum rođ. jmbg pasoš


Kontakt podaci - obavezno unesite broj telefona i e-mail:

  telefon :

  mob.tel :

  e-mail :

  adresa :

  mesto :

 

Prevoz i osiguranje:

grupni       Mesto polaska
sopstveni

potrebno nam je osiguranje    
nije nam potrebno osiguranje

 

VAŽNA NAPOMENA ZA PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih. Pored toga, lekarske usluge u inostranstvu su veoma skupe, te Vam savetujemo uzimanje zdravstvenog osiguranja.
Kod nas možete uplatiti najpovoljnije porodično osiguranje - sva deca do 18 godina imaju besplatno osiguranje uz polisu porodičnog putnog zdravstvenog osiguranja.

Posebni zahtevi / napomene:Da li želite upit ili profakturu?

  Želimo samo upit o raspoloživosti smeštaja

Želimo da nam pošaljete profakturu:
   na iznos za rezervaciju
   na iznos aranžmana u celosti

Uplata po profakturi je najjednostavniji način za uplatu aranžmana bez dolaska u agenciju.
Po prijemu zahteva, poslaćemo Vam mailom profakturu - uputstva za uplatu na račun i iznos, a
uplatu možete izvršiti u bilo kojoj banci ili pošti.


                            


Naslovna          Akcijske ponude        Leto       Putovanja        Zima        Kontakt